قیمت دوره های تکمیلی تخصصی وحرفه ای و100%تضمینی مختص گواهینامه دارهای فاقد مهارت کافی

  

1- دوره مقدماتی ومهارتی مبتدی آموزشگاهی هرجلسه سه ساعت 900000 تومان
 

2- دوره نیمه حرفه ایی : پکیج ویژه آموزش رانندگی تکمیلی وحرفه ای وتخصصی تضمینی خصوصی به گواهینامه دارهای فاقد مهارت رانندگی (آموزش ویژه به گواهینامه دارهایی که فاقد مهارت کافی برای رانندگی هستند و هرکدام از آنها دارای مشکلات خاص خود در رانندگی می باشند) کسب مهارتهای واقعی و الزامی در رانندگی تا بتوانید بدون هیچ گونه استرس و با اطمینان و تسلط کامل وآرامش رانندگی کنید واز رانندگی خود لذت کامل ببرید.

 

همراه بابرنامه های ویژه مدون شده آموزشی:

3ساعت 900000 تومان
12ساعت 3600000 تومان
24ساعت 7200000 تومان
36ساعت 10800000 تومان
72ساعت 21600000 تومان
 

3-آموزش رانندگی باماشین دنده اتوماتیک دوره عمومی General هرجلسه 1:30 ساعته 900000 تومان

4-دوره حرفه ای تخصصی هرجلسه 1:30 ساعته 800000 تومان

5-دوره فوق حرفه ای فوق تخصصی هرجلسه 1:30 ساعت-1600000 تومان

6- دوره رانندگی تدافعی وتهاجمی به صورت گروهی وبادرخواست کتبی سازمان معتبرجهت اخذ قرارداد با آکادمی irandriving

 

دردوره آموزش رانندگی تکمیلی، حرفه ای، تخصصی، 100% تضمینی مختص گواهینامه دارهای فاقد مهارت رانندگی حداقل نیازبه گذراندن2 پکیج اختصاصی میباشید که پس ازتست درایو(Testdrive) ازهنرآموز یا هنرجو، برنامه های مدون شده اعمال میگردد. مشخصات پکیج های مربوطه به شرح ذیل است:

 

1-پکیج پیشنهادی مختص گواهینامه دارها پکیج  شماره 1 دوره نیمه حرفه ای، پلن تخصصی مشتمل بر 12 ساعت (4 جلسه 3 ساعته) که هرجلسه به مبلغ 900000 تومان بوده و جمعاً به مبلغ 3600000 تومان با خودرو سورن ویا پرشیا میباشد.

2-درصورت تکمیل نشدن ازپکیج شماره 2، دوره نیمه حرفه ای پلن تخصصی شماره 2 استفاده می گردد که درصورت لزوم دراین پکیج امکان آموزش باخودروهنرجو وجود دارد. پکیج  شماره 2 دوره نیمه حرفه ای مشتمل بر 12 ساعت (شامل 4 جلسه 3 ساعته) که هرجلسه به مبلغ 900000 تومان بوده و جمعاً به مبلغ 3600000 تومان باخودرو سورن ویا پرشیا میباشد.

پکیج ها به صورت 12 ساعته ارائه می گردد.

 

با تشکرمدیریت irandriving

مهندس رامتین کریمی